Läser om att lönerna lika ojämställda som för 20 år sedan

Jag funderar en hel del på olikheter i samhället och varför de ständigt uppstår och tycks vara så svåra att arbeta bort.
Eller vill vi ens ta bort dem?!
Kan det vara som så att nästan alla ojämlikheter faktiskt uppstår eftersom någon eller några vill ha det så?!

Som exempel kan man ta den ständiga frågan om män och kvinnors löner.
Just nu har fackförbundet Kommunal en stor informationskampanj.
Den är saklig, delvis fyndig och enligt mig troligen nästan helt korrekt.

Lönerna lika ojämställda som för 20 år sedan – Kommunal.

Men lik förbaskat blir man lite fundersam på vissa saker.
Jag anser att det är större skillnader mellan individer än mellan kön. Samma sak gäller så klart härkomst, utbildningar o.s.v. Men ser man på grupper med statistiska medel så visar det på skillnader.

jamstalldhet-man-kvinnor

Fråga/Problem 1:
Varför finns det kvinno- respektive mansdominerade yrken?
Oavsett orsak så innebär detta ett stort problem i lönebildningen och inte minst uppföljning och utvärdering av t.ex. lönenivåer.
Yrken går sällan att jämföra hur gärna man vill det eftersom det helt enkelt inte går att få med alla relevanta faktorer.
Relevansen är nämligen viktad på lika många olika sätt som vi är människor i det här landet – och några till.

Svar 1 och problem 2:
Jo det finns tydligen klara skillnader mellan könen (oavsett om man vill det eller inte) med hur INDIVIDEN ser på vad som är attraktivt arbete.
Det är alltså individen som väljer (redan vid gymnasieval) ”fel” eller ”rätt” trots alla kampanjer från Kommunal och liknande.

Jag säger inte det är fel att könen ska ha lika lön eller att man ska få välja vilka arbeten man vill.
Men jag säger att vi har ett grundproblem som man kanske borde arbeta mycket mera med.
Borde inte Kommunal m.fl. arbeta för att t.ex. göra vårdyrket mer attraktivt för män?
Och hur får man in mer kvinnor i byggsektorn?

dagisfroken_476
Men det finns så klart en problem/paradox för Kommunal.
I och med att de måste jobba aktivt med att minska löneskillnaderna mellan könen så arbetar de för en reallönesänkning (jämfört kvinnorna) för sina manliga medlemmar.
Det kvittar nästan hur solidarisk man är så är detta ett problem om man inte är så pass inskränkt att man inte noterar det.

Avslutande reflektion och navelskåderi:
Jag arbetar vid en statlig myndighet där antalet kvinnor och män är relativt lika.
Inom IT-området där jag arbetar så är lönerna för kvinnorna lite högre än för men i samma klassificeringsgrupp (BESTA).
Så jag vet att när kampanjer som Kommunals inte är helt sanningsenligt.
Det finns lösningar och det ser inte lika mörkt ut överallt.