Riskerar IS skapa en polisstat?!

Jag är bekymrad…

Det finns nämligen tendenser idag som tydlig indikerar att vi går mot en värld där tolerans och integritet håller på att bli urholkade begrepp.

Det finns flera drivkrafter bakom detta och vissa av dessa är naturliga och periodiska svängningar och återkommande – nästa cykliska – förändringar. Vi är inom många områden konstant i svängning mellan två ytterlägen ( läge b(n) mellan a(n) och c(n)…).

Detta aktuella läge och ytterlägena varierar mellan olika grupperingar och nationer. Inom gemenskaper så som t.ex. FN, EU och NATO skapas olika gemensamma ändlägen på denna skala.

Terrorhot från t.ex. IS kan dock göra att man som enskild grupp, nationell eller till och med på ett globalt plan passerar dessa ytterlägen.
Det är tydligt i takt med att det framkommer hur IS använder sig av enkla och allmänt tillgängliga verktyg så som Tor, Kik och WhatsApp.

151125 1
(länk i inlägget: http://www.thanksforsharing.se/2015/11/17/is-erbjuder-24h-telefonsupport-for-jihadister/http://www.thanksforsharing.se/2015/11/17/is-erbjuder-24h-telefonsupport-for-jihadister/)

Man hamnar då lätt i en ”gul” riskzon där vissa grundläggande principer om individens rätt i samhället inte längre gäller. NSA, FRA och många andra har redan lyckats driva igenom juridiska möjligheter att kringgå integritetsskydden på ett sätt som bara för några år sedan var absolut förbjudet och tabu.

Riskzonen gör att utvecklingen ytterligare drivs på eftersom vissa skyddsmekanismer nedmonterats eller inte längre fungerar som tänkt.

Då riskerar man hamna i en ”röd” zon där vi i praktiken har skapat en polisstat där individens rättigheter inte längre i praktiken har någon betydelse.

151125 b

Man kan likna detta ”röda” område vid ett svart hål.
Mekanismer som kan hindra fortsatt negativ utveckling är obefintliga och sker detta på internationell nivå så är det svårt att se vad som ska kunna stoppa utvecklingen på kort sikt.

På lång sikt (många generationer) kommer dock sannolikt läget stabiliseras men det är en annan historia…

Hets mot folkgrupp…

Jag är ibland tveksam på hur lagar mot ”hets mot folkgrupp” efterlevs.
Lagen är grundad i sunda antaganden men som så ofta kan den utnyttjas i annat syfte.

Det scenario man vill förhindra är en grogrund för att skapa grupperingar som har en uttrycklig fientligt inställning mot en eller flera annan grupper som leder till klart negativa konsekvenser för denna/dessa.

Jag anser att det alltid ska vara ställt utom allt tvivel att vissa förutsättningar faktiskt finns innan någon ska kunna fällas av samhället för ”hets mot folkgrupp”.

1. Det ska finnas en tydlig gruppering som individen kan adressera och överföra sina åsikter till.
Om inte så utnyttjar individen bara sin rätt till att uttrycka personliga åsikter och kan inte anses vara ett direkt hot mot en grupp.

2. Det ska finnas en tydlig gruppering som individen eller gruppen intar negativ ställning mot.
Detta efterlevs nästan helt idag och ”hets mot folkgrupp” har aldrig accepterats när det riktats mot idéer.
Men vissa tecken finns att detta är under uppluckring.

3. Det ska leda till tydliga negativa konsekvenser.
Ofta kan man här se nästan löjeväckande proportioner.
Att en individ kanske kopplad till ett fåtal andra i en lös och diffus gruppering uttryckt negativa åsikter om en annan grupp bestående av tusen, eller miljontals, individer i strikta organisationer.
Lite som att en 8-åring går fram och slår med en träpinne mot en stridsvagn varvid barnet straffas med spöstraff.

Jupp – medeltiden och det ociviliserade samhället sticker tidvis fram sitt fula tryne även i de mest civiliserade samhällen.

Jag är rädd för att det idag finns flera, ja faktiskt massor, av grupper som hetsar mot strängare tolkning av lagar och till och med nya lagar som inskränker individens rätt till att uttrycka sina faktiska åsikter.

Sanningen bakom Truecrypt får vi kanske aldrig veta…

140709 freebsd 2Jag är mycket intresserad av IT-säkerhet och arbetar en hel del aktivt med dessa frågor vid sidan om mitt vardagliga arbete.

Naturligtvis använder jag min egna IT-miljö som experimentplattform för att testa olika lösningar.

Det betyder att man möter ganska öppna honungslena windows-miljöer men även riktigt avskalade system baserade på helt andra operativsystem.

Visst ska man inte avslöja allt här på en blogg men efter att ha passerat familje-brandväggen där hemma så påminner nätverket lite om en lök och jag skulle blir väldigt förvånad om någon kom åt data som jag verkligen vill skydda.

En sak som jag dock har haft lite svårt med och det är bra krypteringsfunktioner. Idag finns dock bitlocker från Microsoft som en stark kandidat.
Jag personligen ser dock ett antal problem med den:
1) stor spridning
2) avsaknad av öppenhet
3) avsaknad av plausible deniabilty
4) en del till

Bitlocker är bra för många ändamål men är man konspiratoriskt lagd och verkligen vill skydda sitt data så skulle jag nog tänka till ett par gånger innan jag helt förlitar mig på det.

Själv har jag sneglat mycket på t.ex. Truecrypt trots att det funnits så mycket osäkert bakom lösningen.
Den hade nämligen precis de funktioner som jag efterfrågat. Men tyvärr saknade Truecrypt den öppenhet som jag tror krävs.

Så plötsligt för några veckor sedan meddelade den hemliga gruppen/personen bakom Truecrypt att det läggs ned.
Många med mig ser en koppling till den granskning som sker just nu.

Det finns ett par riktigt stora frågetecken kring vad jag nästan vill kalla för Truecrypt-affären. Bland annat hänvisningen till Bitlocker (låter inte alls som det stämmer med ”Truecryptpersonligheten”).
Varför ger man dessutom upp nu när sådana här lösningar är efterfrågade som aldrig förr?
Hmmm….

Konspiratoriskt lagda personer utgår från att en vidare granskning av Truecrypt kommer visa på någon form av ”medveten brist”.
Frågan är dock vem som står bakom en sådan sak; brottslingar eller organisationer som har i uppgift att få så god insyn som möjligt i brottslingars verksamhet?