Elaka twitterinlägg!

val2014
Jag har inte kunnat låta bli att lägga mig i den politiska debatten så här strax innan riksdagsvalet.
Faktum är att jag dragits med ganska rejält i detta val.
Via inlägg i olika forum har jag ventilerat min politiska syn mer öppet än vanligt.

Tyvärr har jag inte varit direkt konstruktiv utan lite som vanligt har mycket av min input varit ren kritik – men det faktiskt är inte helt mitt fel.

Jag kan direkt slå fast tre saker:

1) Feministiskt Initiativ är ett mycket intressant alternativ.

Feminism definieras olika men de flesta i sverige idag (väljare) anser att det står för bland annat rättvisa.
Naturligt nog är de aktiva i partiet ofta mer insatta och engagerade i feminism än genomsnittsväljaren.
Och då framkommer det att en stor skara av de mer aktiva i FI faktiskt anser att feminism och socialism står väldigt nära varandra.

För mig är det ett gammaldags och tråkigt synsätt som till stora delar mörkas för den breda massan.

Detta ”bevisas” av den så vackra, men osanna, slogan att man ska rösta rosa.
Egentligen handlar det nämligen om att rösta mer blodrött än vad som funnits på den politiska arenan detta årtusende.

FI kan sannolikt inte få bort detta ”problem” inom närtid även om man vill det. Det här går helt enkelt inte att ”tvätta bort” för det är närmast ett grundaxiom för många i partiet.

fi1

2) Miljöpartiet har många mycket sunda argument och politiska agendor.

Dock så har man lyckats få in aktiva i partiet som är enkelt uttryckt galenpannor.
Jag har också använt uttrycket ”knäppgökar” vilket dock egentligen orättvist diskriminerar en art av fåglar.

MP behöver och kan tvätta bort sina svarta får.
Att vara knäpp är helt enkelt inte integrerat i miljöpartiets politik så fram med hårdhandskarna precis som inom SD (se nedan).

MP1

3) Sverigedemokraterna har tagit upp en del frågor som berör många väljare.

Att de etablerade partierna vägrat tala med SD är bara löjligt och på sandlådenivå. Här har stora partier som S och M spelat helt i händerna på SD vilket är penibelt.

Det finns många saker att säga om detta och många teorier om samverkande faktorer.
Naturligtvis spelar SD:s självrensning in en hel del i att man nu lyckas etablera sig. Dock har man kanske redan tangerat hur långt de kan gå innan grundkonceptet krackelerar.
(Lite som FI:s omöjliga situation att man inte kan ta bort vissa saker oavsett hur illa de ser ut)

En observation är att många, även högt aktiva, inom SD verkar ha en ganska låg begåvningsgrad. Detta leder till att man har svårt att se helheten och ofta ser hot även där det inte finns några sådana.

sd1

Det är dock viktigt att inte fnysa åt detta för begåvningen kan lätt beskrivas med en normalfördelningskurva och nästan hälften av alla potentiella väljare har lägre begåvning än genomsnittet !!!

IQ_distribution_svg

Nää nu måste jag nog sluta för denna gång…

En sund fatwa?!

De som känner mig vet mina låga tankar om att blanda ihop olika filosofier (per definition inte faktabaserad syn), religion (per definition en form av filosofi) med hur vi hanterar styrningen av vårt samhälle.

Styrningen av samhället sker förhoppningsvis till största delen via politik och i övrigt enligt tydligt fastställda (och grundade) faktabaserade principer och inte på godtycke och åsikter.

Många anser tidvis att även politik till stor del vara grundad på ”filosofier” men det är faktiskt i grunden ett helt felaktigt antagande. Politik är och ska vara fakta och de olika avvikelser som finns beror på olika tolkning.

Man ska nämligen aldrig blanda ihop begreppen ”fakta”, ”svar” och ”sanning”…

Faktum är att jag är så ”fundamentalistisk” i min syn att jag tvingas välja bort svenska politiska partier så som feministiskt initiativ, sverigedemokraterna och kristdemokraterna.
Samtliga dessa partier har uppgivit i sin partiprogram och valmanifest delar som i alla fall jag tvingas placera in i kategorin filosofi.

När det gäller islam så är det enligt mig en religion som alla andra och den hör hemma på den filosofiska arenan inte inom politik eller styrning av samhälle. Inte här i Sverige, inte i Europa eller någon annanstans i denna galax!

Nu till morgonkaffet läste jag en artikel i DN om att brittiska imamer utfärdat en fatwa och fördömt ”IS-krigare”.
Jag funderade genast om detta var ett tecken på kloka muslimer eller om det var ytterligare ett tecken på att man via religion försöker styra samhället (fast med annan åsikt).

Jag valde dock den positiva tolkningen eftersom jag vet att det finns så många kloka muslimer.

Nu funderar jag lite smått på om vi kan se samma rakryggade och kloka hållning från några svenska imamer?!

Du kan läsa artikeln här: http://www.dn.se/nyheter/varlden/imamer-utfardar-fatwa-mot-brittiska-is-soldater/

 

Valkompass för EU-valet 2014 – utvärdering #1

Jag är ganska politiskt intresserad men har avvaktat lite med att sätta mig in i situationen kring EU-valet som inte ligger så långt bort.
Första steget fick bli ”valkompasset” som Aftonbladet länkat till.

Politiken är komplex och även om dessa online-tjänster säger långt ifrån allt så kan de ge en fingervisning om var man ligger någonstan.
Efter ett par minuter med ett antal från min sida mycket ärliga svar fick jag ett kanske något överraskande resultat.

140429 valkompass EU 2014 - 6

Tydligen så ligger jag alltså närmast Folkpartiet rent svarsmässigt.
Jag har aldrig röstat på dem tidigare men det kanske mest för att de känns lite som ett mindre parti.
Kanske beror mitt tidigare relativa ointresse för FP på en sedan årmiljoner grundad förlusträdla?!

Fast jag insåg att testet gav fler ledtrådar till var jag just nu stod i det politiska landskapet.

140429 valkompass EU 2014 - 3

Här ligger jag vädligt mycket i mitten mellan höger och vänster samt EU-relaterade frågor.
Jag noterar lite överraskat att det bara är Piratpartiet som ligger mer i mitten än jag. ”JL” förstod jag inte ens först vad det var men nu inser jag att det står för Junilistan och att även de står nära centrum.

Jag noterar att de två graferna alltså ger lite olika bilder av vilket parti som står mig närmast. Därför var det så klart extra intressant att se vilka partier som har kandidater som tycker mest som jag.

140429 valkompass EU 2014 - 4

140429 valkompass EU 2014 - 5

Den här snabba kollet har gett mig en hel del input.
Som vanligt hade en del frågor besvarats och massor av nya intressanta hade dykt upp.

Jag känner att det nu är hög tid att kolla lite närmare på vad partierna står.