Whiteboard…

24550453_10155952917224190_174210049_n

Det här med en whiteboard är ganska fantastiskt faktiskt…

För mig hjälper den till att snabbt visualisera det tidvis ganska snabbt försvinnande tankarna. Som ovan här när jag försökte förklara för en person hur jag ser en korrelation mellan acceptans och öppenhet.

En person, gruppering, organisation, företag eller ”gud vet vad” tycks ofta visa en högre grad av acceptans om den är präglad av en öppenhet.

Sannolikt är det dock inte en verklig korrelation utan en artefakt av en eller flera underliggande faktorer.

Einstein hade inte alltid rätt…

Personer som Einstein och Maria Salomea Skłodowska, mer känd som Marie Curie, är bra exempel på personer som insett saker innan någon annan.

Men det finns exempel på många misstag från även dessa genier.
I Maries fall var kanske största misstaget att hon inte insåg farorna med den radioaktiva strålning.
Kanske hoppar jag att Einstein hade fel om bland annat följande;

5099