För många hobbyer

Gränsen mellan intresse, hobby och vansinne kan ibland vara hårfin.