För många hobbyer

Gränsen mellan intresse, hobby och vansinne kan ibland vara hårfin.


LISTA uppdaterad 2021-01-01

Hobby

Amatörastronomi
Elektronik

Motorcykel

Träning
Friluftsliv

Intresse

Hållbar framtid:
– Energiteknik
– Miljöteknik
– Transportteknik
– Politik

Samhälle:
– Jämlikhet
– Jämställdhet
– Politik (igen)

Religion:
– Teologiska grunder
– Sekularism
– Humanism
– Politik (åter igen)

Vetenskap & teknik:
– Kosmologi
– Astronautik
– Fordonsteknik