Arbetar för bättre kravspecifikationer

Jag har läst på flera platser att ett dåligt förarbete ofta leder till högre kostnader och ännu värre problem.
När det gäller IT-projekt så har jag hört att håller man nere kostnaden för kravfångst och arbete med kravspecifikation så brukar det leda till att projektet hamnar på 40-170% över budget.
Det leder också så klart till att en del projekt läggs ned eller blir avsevärt försenade.

Om man å andra sidan lägger 10-20% av budgeten på detta arbete så brukar totala kostnaden sällan överstiga mer än 30% av ursprungliga budgeten.

Jag måste erkänna att efter snart 20 år av IT-projekt så kan jag bara hålla med.
Ett gott förarbete är A och O för att ett projekt ska ens komma i närheten av budget och tidplan.

Totala miljöpåverkan fortfarande okänd

Jag är väldigt intresserad av miljöfrågor och hur vi människor påverkar ekosystemen omkring oss.
Min bestämda uppfattning är att den bästa lösningen är att ”gasa sig ur” problemen.
Vi behöver lägga mer resurser på forskning och produkter som hjälper oss att leva i ett sundare förhållande till våra begränsade resuser.
earth_burning_upMen tyvärr så känns det som att politik och traditionell lobbyverksamhet tidvis leder utvecklingen åt helt fel håll.

Det är t.ex. så illa att man inte idag ser tll en produkts hela livscykelprocess utan bedömer miljöpåverkan från en delmängd.

Här tror jag det behövs mer riktat statligt stöd till forskning och industri.

Problemet är nämligen inte alls så stort som vissa vill göra gällande…
…det är bara att sätta ned foten!