Miljöpolitik kontra liberal politik

Innan vi börjar med detta så vill jag slå fast fyra saker:

  1. Mina politiska åsikter är primärt i den liberala zonen enligt den europeiska definitionen.
  2. Liberalism gäller inte allt och allting och den stora massans välbefinnande samt samhället i stort kan och ska gå före individens rätt där så krävs
  3. Jag är en stor förkämpe för miljön och ser det uppenbara i att vi konstant har ett tydligt fokus på ett hållbart samhälle
  4. Jag erkänner att jag är mycket skeptisk till miljöpartiet

Det var med de fyra ingångsfaktorerna, eller förutsättningarna, som jag läste följande blogginlägg av Birger här om dagen:
https://schlaug.blogspot.com/2018/09/mp-fyller-37-ar-som-gront-parti-eller.html

Här lyfter Birger en lång lista över hur liberal politik i grunden inte är eller kan vara ”miljövänlig”. Jag förstår nog hur han tänker men ser med stor tydlighet var han går fel.

Politik och ideologi är inte endimensionella verktyg som indelas från vänter till höger. Birger vet om detta men det känns som han gärna vill glömma det i sin text.

Politik och ideologi är inte samma sak men kan båda ha förutsättningar att skapa mer eller mindre homogena grupperingar som har snarlik syn på aspekter i samhället. Men i praktiken består världen av en mängs icke sammanhängande faktorer som inte beskrivs i en ideologi.
Politik måste hantera verkligheten oavsett om den passar ideoligi.

Birger försöker helt enkelt blanda ihop saker som inte kan blandas eller lösa sig i varandra.

Lite av mina reflektioner över Birgers 10 punkter

1. Liberalismens är antropocentrisk, naturen har inget egenvärde. För mig som grön har naturen ett egenvärde.

Vem påstår att liberalismen är antropocentrisk – är NÅGON idag i sverige idag egentligen det ?

Detta påstående känns i grunden fel och få personer med liberal syn har någonsin ens funderat på detta och skulle de tvingas göra det så skulle utfallet nog bli ungefär som vänsterpartister eller miljöpartister – Antropocentrism har inget med politik att göra.
Punkt ett handlar inte om politik eller ens ideologi utan filosofi på så djup nivå att den nog närmast hanteras inom de olika religiösa samfunden.

2. Liberalismen har oändligt svårt att skilja på frihet för människor och frihet för kapital. Frihet för kapital leder till en blå (kapitalistisk) planekonomi där allt fler beslut tas inom bolagiserade sfärer.
För mig som grön handlar det om frihet för människor, vilket innebär att friheten för kapitalet måste begränsas och marknaden tyglas.

Här tycker jag vi bör notera skillnaden på definition av liberalism i USA och Europa.
Vi är i Sverige så vi skippar USA-definition tillsammans med tum, fot och annat förvirrande.
Nej liberalism ser alltid till frihet för människor vilket i sin tur i en vidare tolkning ger frihet för ackumulerat kapital för den individen. Kapital har i sig ingen frihet och är ingen egen entitet.

3. Liberalismen har äganderätten som främsta grundbult, som grön har jag istället naturvärden och sociala värden som främsta grundbultar. 

Nu börjar jag inse att Birger och jag har så olika syn på mycket att det helt enkelt inte är värt att grubbla allt för mycket på det.

Om någon vill äga något så kan man i ett liberalt samhälle tillåta det men samtidigt sätta gränsvärden för t.ex. miljöpåverkan. Liberalism betyder inte att man sätter sina intressen över andra och t.ex. väljer en äldre mycket miljöförstörande pickup istället för miljövändligt fordon bara för man anser sig ha en ”individuell rätt” till det.

4. Liberalismens värnar investeringsavtal som CETA som del av äganderättens grundprinciper trots att sådana flyttar makt från demokratiskt valda församlingar till kapitalvalda. Som grön värnar jag demokratin utifrån medborgarperspektiv.

Att bara emot CETA har inget med miljöpolitik eller ideologi att göra.
Det har med andra ideologier att göra som lättare kan placeras på höger till vänster-skalan… vänster… vänster… lite längre till vänster
Det har inte heller så mycket med liberal ideolgi att göra så varför ens ta upp det?!

Fast nu plötsligt handlar det om demokrati från medborgarperspektiv.
Vad exakt har det med miljön att göra? (Funderade också ett tag på alterntivet med demokrati som inte är ur medborgarnas perspektiv… vem skulle rösta då?)

5. Liberalismen definierar marknadsekonomi som sin centrala punkt trots att den drabbats av kortsiktighetens förbannelse. Som grön har jag socialekologisk blandekonomi som medel för att bygga ekologisk, social och demokratisk hållbarhet.

Blandar vi inte ihop det hela med kapitalism nu..?
Här använder Birger begreppet ”socialekologisk” vilket förenklat kan översättar i hållbart samhälle och utveckling. Sedan skriver han ”ekologisk, social och demokratiskt hållbarhet”. Ja, jo just det var precis så vi definierar socialekologi.
I den så ska man undvika låta sin respektive använda extremt giftig bottenfärg.

6.Liberalismen är ideologiskt kluven om externa effekter skall integreras i priset. Vilket har med liberalismens dilemma inför begreppet frihet att göra. För mig som grön är det självklart att externa effekter skall involveras i priset, därför skall marknadspriser kompletteras med miljö- och socialrelaterade skatter. 

Birger har en poäng att liberalismen är delvis kluven (kanske splittrad är bättre uttryck) men inte huruvida externa effekter ska integreras i priset men han är här lite otydlig med vad han egentligen menar så jag skippar djupare analys.
Faktum är väl att liberalism har inget alls med detta att göra…

Det har dock en del med miljöpartiets politik att göra där man försöker hitta hållbar utveckling genom att ekonomisk belasta olika delar utan att grunda det på sakliga underlag.

Personligt exempel:
Om jag ska åka de 10 milen till huvudstaden med min familj kostar det ca 224 kronor i etanol (eller bensin). Tar jag tåg kostar det 1428 kronor.
Jag måste dock även betala trängselskatt 25 kronor samt parkering för 200 kronor när jag tar bilen – summa 449 kronor. I bilen kan jag dock ta med saker från IKEA, Granit och leksaksaffären som SJ vägrat.

För att det ekonomiskt ska gå jämnt upp så måste drivmedelspriset höjas till 86 kronor per liter!!!

Borde inte miljöpolitiken adressera priset för miljövändligt tåg istället för att ta krig om höjd bensinskatt.
Välj era strider brukar man säga när man har barn…


7. Globalisering och frihandel utgör liberalismens kärna. För mig som grön är en kritisk hållning till globaliseringen självklar – av ekologiska, sociala och demokratiska skäl. För mig som grön är självtillit och minskad sårbarhet centrala värden.

Säger Birger att globaliseringen är något negativt?!
Vet inte men konstaterar att miljön inte stannar vid landets gränser.
Att föra nationell miljöpolitik utan globalt perspektiv är nästan (helt) meningslöst.

Det kan bero på att man inte har rätt perspektiv eller att man inte orkar vidga vyerna.
Det kan också bero på att man anser att andra ska hantera detta på global nivå och det är en mycket farlig tanke.

8. Liberalismen är förknippad med tekniknaivism, som grön inser jag att tekniken inte räcker till – om inte annat hinner den inte med – för att värna de planetära processerna och därmed de grundläggande förutsättningarna för människan att kunna bygga goda samhällen.

Här har jag (igen) en helt annan syn.
Teknik är den absolut enkilt viktigaste komponenten till att skapa ett hållbart samhälle.
Det finns bara ett alterantiv och det är att sterilisera 90 procent av jordens befolkning och vänta eller något ännu värre. Kanske sluta använda modern hygien och hoppas på en rejält uppfriskande pandemi!?

Ironiskt uppvisar Birger här precis som många andra miljöpartister en uppenbar naivism kring vad problemen består av och hur man kan åtgärda dessa.

Notera;
Mycket outvecklade länder har låg miljöpåverkan, mer utvecklade länder har enorm miljöpåverkan och de mest utvecklade länder uppvisar minskad miljöpåverkan.
Det finns någon nu död berömd svensk man som studerade dessa trender och skrev böcker om det… tror Bill Gates tyckte han var bra.

9. Liberalismen har kommit att allt mer förknippas med arbetslinjen och dess mantra: ”skapa mer arbete”. Som grön intar jag av ideologiska skäl en djupt kritisk hållning till arbetslinjen.

Liberalism har inget med detta att göra.
Liberal politik arbetar dock för individens rätt till arbete MEN också till samma rätt att avstå arbete. Inget i liberalismen hindrar basinkomst, 6-timmarsdag eller 4-dagarsvecka!
Bara snegla lite åt öster där liberalkonservativa (av alla) arbetat för en basinkomst (som dock nu skrotas).

10. Liberalismen har mer än någon annan ideologi kommit att förknippas med tron på ekonomisk tillväxt som grund för god samhällsutveckling. Oavsett i vilket skede av samhällsevolutionen vi befinner oss. Som grön inser jag att ekonomisk tillväxt inte är möjlig i ett längre perspektiv, att det finns planetära och tidsmässiga begränsningar samt att vi istället för att ställa oss frågan ”Hur får vi tillväxt?” skall ställa oss frågan ”Hur får vi bättre liv?”

”Har mer än någon annan ideologi kommit att förknippas med…”
Källa, referens och kanske än mer viktigt relevans?
Är det ”förknippningar” som gjort vid partimötena eller… jag känner i alla fall inte igen detta från mina samtal oavsett politisk färg.

Miljöpartiets ideologi har mer än något annat parti kommit att förknippas med massor av saker men jag ser igenom detta. Det är inte den politik eller ideologi som egentligen de vill föra utan det artefakter som uppstår när den ska tillämpas i praktiken och kantas av individera olika tolkningar och tidvisa tillkortakommanden.

Liten avslutning

Jag vet att det jag skrivit ovan inte är ”snyggt” och det är med flit och med viss glöd från mitt temperament.

Liberalism är ju ofta högtravande och lite akademisk vilket tidvis gör att den förlorar fäste hos dem som istället vill kasta ut invandrare (eller stoppa chemtrailsflygningar över sverige) så jag försökte bara nå en lämplig nivå.

Faktum är att centerpartiets tidvisa försök till att framstå som ett liberalt miljöpart kanske inte är så tokigt. Men det kanske var just det som Birger irriterade sig på när han sneglade in från vänsterkanten.

Ha det bra där ute på det nu så stora internet 🙂

 

 

 

 

 

 

En fantastisk sommar [punkt]

Man kan diskutera oron över väder och klimat men det är bara att konstatera att jag precis om många andra njöt av denna fantastiska svenska sommar. De kalla poolerna var varma och vattnet i östersjön var mer än badbart även för de värsta badkrukorna.

Baksidan var så klart torka och brist på foder och skogsbränder.

Vi hade sedan länge bokat en resa till Kreta mot slutet av sommaren och den inföll precis när vädret blev svalare hemma och perfekt där nere i Medelhavet.
Det blev bara att fortsätta att spendera dagarna med sol och bad…

20180907_115635