Politik

Jag är mycket intresserad av politik men har aldrig varit aktiv i något politiskt parti eller organisation. Det beror kanske delvis på att min ståndpunkt och synsätt inte alltid matchat något parti tillräckligt bra och jag är ”dålig” på att kompromissa.

Mina politiska åsikter förändras naturligtvis över tiden men i grunden har jag etablerat uppfattning som nog enklast kan beskrivas som ”socialliberal”.

Samtidigt upplever jag det politiska landskapet som allt annat än statiskt och de olika partierna förflyttar sig ganska snabbt och långt i olika dimensioner. 

Jag vill poängtera att politik för mig nästan helt saknar egensyfte och bara är ett verktyg och metod för att skapa ett hållbart samhälle som kan tillmötesgå individernas behov och önskemål.