Religion

Ett av mina större intressen är religion och eftersom det fortfarande finns så mycket av just detta så blir det nästan aldrig tråkigt.

Jag är själv väldigt skeptisk till transcendent väsen och liknande. Faktiskt så till den grad att det nog är enklast att kalla mig för ateist och jag är medlem i Humanisterna.

Men det betyder inte att jag anser att alla andra måste ha samma uppfattning som jag utan faktisk tvärt om;


Alla har nämligen rätt att ha sina uppfattningar oavsett vad det gäller. Men man får aldrig tro ett en religion har rättigheter eller friheter utan vi talar om individen.
Det innebär också att en religion inte ska inverka negativt på någon som inte delar dess värderingar eller synsätt.
Religionen har absolut inget med samhällets övergripande värderingar eller synsätt att göra.

Varför är jag icke troende?

Jag har inte gått igenom alla religioner men har studerat buddism, hinduism, judism, islam och kristendom relativt noga.