Smärtsamt slut på Trump-tiden!


Det som händer i USA idag borde vara en tydlig varningsklocka för alla att demokrati alltid är sårbar – speciellt i nationer där vi håller den varmt om hjärtat.
Demokrati har nämligen ett inbyggt problem att om samhälle och politik är helt demokratiska så kan dessa processer användas för att avveckla demokratin.

Det bör alltid finnas tydliga och effektiva skydd mot detta men det är per definition inte en del av demokratin – den måste så att säga skydda sig om sig själv.

Nu ska vi inte slå oss för bröstet i Sverige för vi har snarlika problem i vårt system.
Dessutom så vill många politiker urholka de skyddsmekanismer som vi faktiskt har.
Hur många suckar hör man inte hur svårt det är att stifta nya lagar och förordningar och speciellt om det gäller grundlagsändringar?

Så kanske kan detta penibla slut för Trump faktiskt ge en hel del nyttiga erfarenheter även här i Sverige.

Lag och ordning är viktigt för att en demokrati ska fungera över tiden.

Som ni märker har jag alltså redan nu räknat ut Trump.

Det är hemskt att folk ska behöva dö i vad som jag närmast ser som en dödskamp för en penibelt period i USA-s historia. Men kanske är det just det här som behövs för att få fler att uppfatta farorna?

Många liksom jag reagerar att bilderna av de som stormat kongressen påminner väldigt mycket om mellanöstern. D.v.s. det är en etnicitet och primärt ett kön som utmärker sig…


Dessutom blir jag som ateist extra allergisk av att man kombinerar detta med ”in god we trust” – de kunde lika gärna skrika ”Allahu akbar” får det är exakt samma extrema religiösa inställningar som är en av drivkrafterna.

Så ja jag tycker detta borde vara en annan lärdom här.
Demokrati och hållbart samhälle måste ALLTID vara sekulariserat och inga religiösa eller andra liknande komponenter får tillåtas direkt eller indirekt inverka på samhällets styrning och utveckling.

Statsmaskineriet gnisslar ordentligt…

Min blogg handlar ju lite om ditt-o-datt och denna gång så kan jag inte låta bli att kommentera vad som hänt senaste tiden i skuggan av den pandemi som världen kämpar med.

Den svenska modellen har varit lite unik och har fått internationell uppmärksamhet. Vissa positiva men de absolut flesta mer negativa.

Modellen präglas av individens ansvar och har varit helt baserad på fakta.
Många andra ledare har agerat mer i affekt och valt alternativt som inte alltid varit hållbara.

Till och med en del danskar har reagerat då deras så fria land stängt ned samtidigt som de tillknäppta svenskarna haft friheten kvar.

Det är min personliga uppfattning att statistiken över dödsfallen i Corona i Sverige tydligt kunde utläsas som att vi agerat lite sent men att det inte varit något större problem om det inte varit för de extremt stora brister som finns inom äldrevården och omsorg.
Dödstalen för de äldre generationerna slog i taket men det är politiskt självmord att lyfta fram detta då det svärtar ned sittande regering samt även oppositionen som är styrande i många regioner.

De stora problemen kom dock som vanligt från lite oväntat håll dagarna innan jul.

Först var det Morgan Johansson som plötsligt uppvisat ganska dåligt omdöme och varit ute och handlat i gallerior.

Han gick ut relativt snabbt och bad om vad som kan upplevas som en ärlig ursäkt.
Statsministern kommenterade att han också tyckte att det var omdömeslöst av Morgan.

Därför blev det nästa lite farsartat när det några dagar senare uppdagades att Stefan Löfven varit ute och handlat flera gånger. Hans ursäkt var att det var ”noga planerat” och bara för viktiga saker. Endast julklappen till sin fru ångrade han i efterhand.
Statsministerns ursäkt lät på det hela taget med ihålig än Morgans.

Nej det kändes ganska tydligt att statsministern egentligen inte tyckte han hade gjort något fel och insåg inte att uttalandet om ”att det var lugnt” berodde på att ANDRA hade följt rekommendationerna som han själv om och om igen tydligt via presskonferenser och tal till nationen lyft fram som viktiga.

Det var otroligt lätt att göra sig rolig över regeringens totala brist på taktkänsla.


I samma veva dök det nya lagförslaget upp och en hel del kunde göra de smått satiriska kopplingarna att det egentligen var för att styra upp regeringen som helt enkelt inte kunde följa sina egna och sina myndigheters rekommendationer.

Man kan summer situationen som penibel.

Klassikern ”hold my beer” slog dock nu till i form av generaldirektören vid MSB.

Ett uppmärksammat (och delvis förlöjligat) försök att verka handlingskraftig skickas ett ”folksms” ut från MSB och FoHM där man hänvisas till information på krisinformation.

Det intressanta är att generaldirektören Dan Eliasson alltså då hade sina väskor packade för att resa till Kanarieöarna.

Detta snappades upp av pressen men myndigheten kunde inte uttala sig av säkerhetsskäl och det var först efter ganska många dagar som Dan själv uttalade sig om situationen.

Vi kommer vara många som lägger denna tidpunkt på minnet för Dans ursäkt var så totalt tondöv att inte ens en mycket dålig manusförfattare skulle kunna hitta på det.
Han ansåg att resan var nödvändig för att fira jul med sin dotter som arbetar och bor där.
Vi har inte riktigt fått reda på hur det förhåller sig med denna dotter men otroligt många svenskar hade helt avstått från all kontakt med barn, barnbarn, föräldrar och andra släktingar detta år trots att de kanske bodde i samma stad.

”Total idioti” är det närmaste som många kommer att tänka på och en majoritet anser att Dan Eliasson inte kan vara kvar som GD för MSB.

EDIT 2021-01-06:
Dagen efter mitt blogginlägg så meddelades att Dan Eliasson avsäger sitt uppdrag som generaldirektör för MSB.

Detta kan man utgå skickar en signal till alla oavsett nivå i samhället att denna typ av agerande inte är acceptabelt. Misstänker att senaste tidens kritik mot bland annat ministrars shoppingmönster och resemönster i och med detta börjar få effekt.

Notera att jag personligen inte anser detta är något ”rättviseproblem” eller liknande utan är primärt orolig för de konsekvenser ett inkonsekvent agerande medför.
Jag menar fortfarande att bara statsministerns och generaldirektörens agerande kan generera 100-1000 direkta dödsfall i Corona – kanske avsevärt fler.
Inte p.g.a. att de smittar utan för att för varje ”övertramp” så drar det med sig en mängd personer som står mellan sitt ”egna bästa” och ”samhället”.

Miljöpolitik kontra liberal politik

Innan vi börjar med detta så vill jag slå fast fyra saker:

  1. Mina politiska åsikter är primärt i den liberala zonen enligt den europeiska definitionen.
  2. Liberalism gäller inte allt och allting och den stora massans välbefinnande samt samhället i stort kan och ska gå före individens rätt där så krävs
  3. Jag är en stor förkämpe för miljön och ser det uppenbara i att vi konstant har ett tydligt fokus på ett hållbart samhälle
  4. Jag erkänner att jag är mycket skeptisk till miljöpartiet

Det var med de fyra ingångsfaktorerna, eller förutsättningarna, som jag läste följande blogginlägg av Birger här om dagen:
https://schlaug.blogspot.com/2018/09/mp-fyller-37-ar-som-gront-parti-eller.html

Här lyfter Birger en lång lista över hur liberal politik i grunden inte är eller kan vara ”miljövänlig”. Jag förstår nog hur han tänker men ser med stor tydlighet var han går fel.

Politik och ideologi är inte endimensionella verktyg som indelas från vänter till höger. Birger vet om detta men det känns som han gärna vill glömma det i sin text.

Politik och ideologi är inte samma sak men kan båda ha förutsättningar att skapa mer eller mindre homogena grupperingar som har snarlik syn på aspekter i samhället. Men i praktiken består världen av en mängs icke sammanhängande faktorer som inte beskrivs i en ideologi.
Politik måste hantera verkligheten oavsett om den passar ideoligi.

Birger försöker helt enkelt blanda ihop saker som inte kan blandas eller lösa sig i varandra.

Lite av mina reflektioner över Birgers 10 punkter

1. Liberalismens är antropocentrisk, naturen har inget egenvärde. För mig som grön har naturen ett egenvärde.

Vem påstår att liberalismen är antropocentrisk – är NÅGON idag i sverige idag egentligen det ?

Detta påstående känns i grunden fel och få personer med liberal syn har någonsin ens funderat på detta och skulle de tvingas göra det så skulle utfallet nog bli ungefär som vänsterpartister eller miljöpartister – Antropocentrism har inget med politik att göra.
Punkt ett handlar inte om politik eller ens ideologi utan filosofi på så djup nivå att den nog närmast hanteras inom de olika religiösa samfunden.

2. Liberalismen har oändligt svårt att skilja på frihet för människor och frihet för kapital. Frihet för kapital leder till en blå (kapitalistisk) planekonomi där allt fler beslut tas inom bolagiserade sfärer.
För mig som grön handlar det om frihet för människor, vilket innebär att friheten för kapitalet måste begränsas och marknaden tyglas.

Här tycker jag vi bör notera skillnaden på definition av liberalism i USA och Europa.
Vi är i Sverige så vi skippar USA-definition tillsammans med tum, fot och annat förvirrande.
Nej liberalism ser alltid till frihet för människor vilket i sin tur i en vidare tolkning ger frihet för ackumulerat kapital för den individen. Kapital har i sig ingen frihet och är ingen egen entitet.

3. Liberalismen har äganderätten som främsta grundbult, som grön har jag istället naturvärden och sociala värden som främsta grundbultar. 

Nu börjar jag inse att Birger och jag har så olika syn på mycket att det helt enkelt inte är värt att grubbla allt för mycket på det.

Om någon vill äga något så kan man i ett liberalt samhälle tillåta det men samtidigt sätta gränsvärden för t.ex. miljöpåverkan. Liberalism betyder inte att man sätter sina intressen över andra och t.ex. väljer en äldre mycket miljöförstörande pickup istället för miljövändligt fordon bara för man anser sig ha en ”individuell rätt” till det.

4. Liberalismens värnar investeringsavtal som CETA som del av äganderättens grundprinciper trots att sådana flyttar makt från demokratiskt valda församlingar till kapitalvalda. Som grön värnar jag demokratin utifrån medborgarperspektiv.

Att bara emot CETA har inget med miljöpolitik eller ideologi att göra.
Det har med andra ideologier att göra som lättare kan placeras på höger till vänster-skalan… vänster… vänster… lite längre till vänster
Det har inte heller så mycket med liberal ideolgi att göra så varför ens ta upp det?!

Fast nu plötsligt handlar det om demokrati från medborgarperspektiv.
Vad exakt har det med miljön att göra? (Funderade också ett tag på alterntivet med demokrati som inte är ur medborgarnas perspektiv… vem skulle rösta då?)

5. Liberalismen definierar marknadsekonomi som sin centrala punkt trots att den drabbats av kortsiktighetens förbannelse. Som grön har jag socialekologisk blandekonomi som medel för att bygga ekologisk, social och demokratisk hållbarhet.

Blandar vi inte ihop det hela med kapitalism nu..?
Här använder Birger begreppet ”socialekologisk” vilket förenklat kan översättar i hållbart samhälle och utveckling. Sedan skriver han ”ekologisk, social och demokratiskt hållbarhet”. Ja, jo just det var precis så vi definierar socialekologi.
I den så ska man undvika låta sin respektive använda extremt giftig bottenfärg.

6.Liberalismen är ideologiskt kluven om externa effekter skall integreras i priset. Vilket har med liberalismens dilemma inför begreppet frihet att göra. För mig som grön är det självklart att externa effekter skall involveras i priset, därför skall marknadspriser kompletteras med miljö- och socialrelaterade skatter. 

Birger har en poäng att liberalismen är delvis kluven (kanske splittrad är bättre uttryck) men inte huruvida externa effekter ska integreras i priset men han är här lite otydlig med vad han egentligen menar så jag skippar djupare analys.
Faktum är väl att liberalism har inget alls med detta att göra…

Det har dock en del med miljöpartiets politik att göra där man försöker hitta hållbar utveckling genom att ekonomisk belasta olika delar utan att grunda det på sakliga underlag.

Personligt exempel:
Om jag ska åka de 10 milen till huvudstaden med min familj kostar det ca 224 kronor i etanol (eller bensin). Tar jag tåg kostar det 1428 kronor.
Jag måste dock även betala trängselskatt 25 kronor samt parkering för 200 kronor när jag tar bilen – summa 449 kronor. I bilen kan jag dock ta med saker från IKEA, Granit och leksaksaffären som SJ vägrat.

För att det ekonomiskt ska gå jämnt upp så måste drivmedelspriset höjas till 86 kronor per liter!!!

Borde inte miljöpolitiken adressera priset för miljövändligt tåg istället för att ta krig om höjd bensinskatt.
Välj era strider brukar man säga när man har barn…


7. Globalisering och frihandel utgör liberalismens kärna. För mig som grön är en kritisk hållning till globaliseringen självklar – av ekologiska, sociala och demokratiska skäl. För mig som grön är självtillit och minskad sårbarhet centrala värden.

Säger Birger att globaliseringen är något negativt?!
Vet inte men konstaterar att miljön inte stannar vid landets gränser.
Att föra nationell miljöpolitik utan globalt perspektiv är nästan (helt) meningslöst.

Det kan bero på att man inte har rätt perspektiv eller att man inte orkar vidga vyerna.
Det kan också bero på att man anser att andra ska hantera detta på global nivå och det är en mycket farlig tanke.

8. Liberalismen är förknippad med tekniknaivism, som grön inser jag att tekniken inte räcker till – om inte annat hinner den inte med – för att värna de planetära processerna och därmed de grundläggande förutsättningarna för människan att kunna bygga goda samhällen.

Här har jag (igen) en helt annan syn.
Teknik är den absolut enkilt viktigaste komponenten till att skapa ett hållbart samhälle.
Det finns bara ett alterantiv och det är att sterilisera 90 procent av jordens befolkning och vänta eller något ännu värre. Kanske sluta använda modern hygien och hoppas på en rejält uppfriskande pandemi!?

Ironiskt uppvisar Birger här precis som många andra miljöpartister en uppenbar naivism kring vad problemen består av och hur man kan åtgärda dessa.

Notera;
Mycket outvecklade länder har låg miljöpåverkan, mer utvecklade länder har enorm miljöpåverkan och de mest utvecklade länder uppvisar minskad miljöpåverkan.
Det finns någon nu död berömd svensk man som studerade dessa trender och skrev böcker om det… tror Bill Gates tyckte han var bra.

9. Liberalismen har kommit att allt mer förknippas med arbetslinjen och dess mantra: ”skapa mer arbete”. Som grön intar jag av ideologiska skäl en djupt kritisk hållning till arbetslinjen.

Liberalism har inget med detta att göra.
Liberal politik arbetar dock för individens rätt till arbete MEN också till samma rätt att avstå arbete. Inget i liberalismen hindrar basinkomst, 6-timmarsdag eller 4-dagarsvecka!
Bara snegla lite åt öster där liberalkonservativa (av alla) arbetat för en basinkomst (som dock nu skrotas).

10. Liberalismen har mer än någon annan ideologi kommit att förknippas med tron på ekonomisk tillväxt som grund för god samhällsutveckling. Oavsett i vilket skede av samhällsevolutionen vi befinner oss. Som grön inser jag att ekonomisk tillväxt inte är möjlig i ett längre perspektiv, att det finns planetära och tidsmässiga begränsningar samt att vi istället för att ställa oss frågan ”Hur får vi tillväxt?” skall ställa oss frågan ”Hur får vi bättre liv?”

”Har mer än någon annan ideologi kommit att förknippas med…”
Källa, referens och kanske än mer viktigt relevans?
Är det ”förknippningar” som gjort vid partimötena eller… jag känner i alla fall inte igen detta från mina samtal oavsett politisk färg.

Miljöpartiets ideologi har mer än något annat parti kommit att förknippas med massor av saker men jag ser igenom detta. Det är inte den politik eller ideologi som egentligen de vill föra utan det artefakter som uppstår när den ska tillämpas i praktiken och kantas av individera olika tolkningar och tidvisa tillkortakommanden.

Liten avslutning

Jag vet att det jag skrivit ovan inte är ”snyggt” och det är med flit och med viss glöd från mitt temperament.

Liberalism är ju ofta högtravande och lite akademisk vilket tidvis gör att den förlorar fäste hos dem som istället vill kasta ut invandrare (eller stoppa chemtrailsflygningar över sverige) så jag försökte bara nå en lämplig nivå.

Faktum är att centerpartiets tidvisa försök till att framstå som ett liberalt miljöpart kanske inte är så tokigt. Men det kanske var just det som Birger irriterade sig på när han sneglade in från vänsterkanten.

Ha det bra där ute på det nu så stora internet 🙂

 

 

 

 

 

 

Tänk om…

De stora valens tid i Sverige närmare sig med stormsteg och retoriken mellan de olika politiska lägren blir både mer intensiv och intetsägande.

Lite mer än normalt kan man skönja hur kapporna blåser med vinden så att de nästan står nakna framför media som dock inget ser eftersom de hela tiden sneglar över axeln på över hur många besök och ”likes” deras rapportering genererar.

Ibland kommer jag på mig själv att tänka ”tänk om…”

Med det menar jag (oftast) att man kanske borde tänka lite vidare och kanske även ibland se till att både ha helikopter- och myrperspektiv på en och samma gång.

Äsch nu måste jag arbeta och jag får återkomma senare till vad jag egentligen menar med detta och ge några exempel.

 

Sorry… sorry… SORRY!

Jag inser att mycket vatten runnit under väldigt många broar sedan förra inlägget.
Nu är det som tur väldigt få som drabbats hårt av detta tillkortakommande från min sida.

Var var vi?!

xip1d486mv4x

Jo på andra sidan Atlanten har den sista kvarvarande supermakten en konstig demokratisk övning i vad som för vissa anses vara ren skär förnedring. Vissa påstår att Hillary kanske inte ens skulle kommit med som en blipp på radarn om det inte var för hennes bakgrund i vita huset… Vissa säger att hennes hantering av e-post och otrohetsaffärer gör henne olämplig som president.

Men den andra kandidaten är helt enkelt så otroligt osannolik att jag inte ens vet var man ska börja!!!

Även jag hade konspirationsteorier om att Donald Trump först tagits fram av någon inom Hillarys ”gäng” för att göra henne mer attraktiv som kandidat men denna teori har ju helt grusats av att Trumps framfart är så orealistisk…

Vissa tycker kanske jag är elak och orättvis men faktum är att jag i botten är rädd.

Hillary är nog i stort harmlös och därför den ”bästa” av kandidaterna men hon lyckas inte slå igenom hos väljarna p.g.a. bristerna och därför är hon indirekt vållande till att Trump vansinnigt nog av många ses som en verklig kandidat.

Jag vaknar tidvis upp kallsvettig från en dröm där en elak clown med ett brett elakt leende sträcker sig efter knappen som avfyrar kärnvapenmissilerna…

nuclearwar

 

Riskerar IS skapa en polisstat?!

Jag är bekymrad…

Det finns nämligen tendenser idag som tydlig indikerar att vi går mot en värld där tolerans och integritet håller på att bli urholkade begrepp.

Det finns flera drivkrafter bakom detta och vissa av dessa är naturliga och periodiska svängningar och återkommande – nästa cykliska – förändringar. Vi är inom många områden konstant i svängning mellan två ytterlägen ( läge b(n) mellan a(n) och c(n)…).

Detta aktuella läge och ytterlägena varierar mellan olika grupperingar och nationer. Inom gemenskaper så som t.ex. FN, EU och NATO skapas olika gemensamma ändlägen på denna skala.

Terrorhot från t.ex. IS kan dock göra att man som enskild grupp, nationell eller till och med på ett globalt plan passerar dessa ytterlägen.
Det är tydligt i takt med att det framkommer hur IS använder sig av enkla och allmänt tillgängliga verktyg så som Tor, Kik och WhatsApp.

151125 1
(länk i inlägget: http://www.thanksforsharing.se/2015/11/17/is-erbjuder-24h-telefonsupport-for-jihadister/http://www.thanksforsharing.se/2015/11/17/is-erbjuder-24h-telefonsupport-for-jihadister/)

Man hamnar då lätt i en ”gul” riskzon där vissa grundläggande principer om individens rätt i samhället inte längre gäller. NSA, FRA och många andra har redan lyckats driva igenom juridiska möjligheter att kringgå integritetsskydden på ett sätt som bara för några år sedan var absolut förbjudet och tabu.

Riskzonen gör att utvecklingen ytterligare drivs på eftersom vissa skyddsmekanismer nedmonterats eller inte längre fungerar som tänkt.

Då riskerar man hamna i en ”röd” zon där vi i praktiken har skapat en polisstat där individens rättigheter inte längre i praktiken har någon betydelse.

151125 b

Man kan likna detta ”röda” område vid ett svart hål.
Mekanismer som kan hindra fortsatt negativ utveckling är obefintliga och sker detta på internationell nivå så är det svårt att se vad som ska kunna stoppa utvecklingen på kort sikt.

På lång sikt (många generationer) kommer dock sannolikt läget stabiliseras men det är en annan historia…

Invandring som problem och möjlighet…

Jag återkommer till mina tankar att invandringen i Sverige kan leda till en positiv samhällsutveckling och att det kan lyfta ett av världens redan enligt många rankingar bästa landet i världen till en ny nivå.
I ett europa som tidvis visar tecken på att så smått stagnera så kan det helt enkelt behövas en frisk fläkt.
Det kan också leda till många år av stora problem!

Hur det blir beror mycket på hur politiken lyckas skapa korrekta och bra förutsättningar.
Personligen är jag hittills allt annat än imponerad av både etablerade partiernas eller nykomlingarnas insatser
Jag anser att beslut, åtgärder och politik ska vara baserat på fakta i den utsträckning som det är möjligt.

Nu är det tvärt om nästan tidvis en kamp om att förringa och mörka data.
Eller varför är det tabu inom vissa grupperingar att lyfta fram sådant som lättillgänglig Eurostat-statistik?!

140921_invandring
Läs mer på http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Naturligtvis är det viktigt att beakta att Sverige tar emot näst flest flyktingar inom EU-området och per capita så finns det inget annat land som kommer i närheten.
Vi kan alltså slå oss för bröstet redan idag och säga att vi är fantastiskt duktiga på detta. Men vi måste samtidigt inse att det så klart kräver hårt arbete och engagemang från oss alla.

Vill vi inte, eller kan vi inte, hantera detta så ställer jag mig nog bakom SD och säger att vi omedelbart måste begränsa invandringen.
Precis som många andra som faktiskt kanske inte håller med SD:s politik i stort.

Dags för de andra partierna att kavla upp skjortärmarna och faktiskt jobba lite istället för att bara prata.

Min valanalys…

140915 valresultat
Det är bara att konstatera att valresultatet medför en mycket komplicerad situation.
Bildas en röd blockregering så kommer den kantas av motsättningar.
Blir det en blocköverskridande regering så undviks detta till stor del men samtidigt så skapar det andra problem om inte annat förtroendemässigt.

Den smarta lösningen med att S+M styr tillsammans är principiellt omöjlig.

Kort och gott är alla partier är förlorare och därmed även vi väljare.

Att SD fått många röster (speciellt från mitt favoritparti M) borde nu inte vara så svårt att tolka för de andra partierna. Frågorna som SD tar upp berör tydligen många i sverige och varje förnekelse av detta är ett direkt hån mot demokratin.

Att F! inte gjorde bättre ifrån sig var för mig lite förvånande.
I botten har dock inte detta parti någon bärkraft.

Läste precis Ann-Charlotte Marteus minianalys i Expressen ledare.
http://www.expressen.se/ledare/expressen-ledare-sd-ar-mars-fi-venus/

Där slår hon fast en sak som jag själv reflekterat över mer än en gång:
”I själva verket kan de fruktade rasisterna, som ”fiorna” vill bekämpa, och de människor som de vill hjälpa upp, vara samma människor.”

#propol

Det känns som jag upprepar mig när jag säger att nu är det snart dags.
Riksdagsvalet 2014 (och även landsting och kommun) är imorgon och även om man redan nu ser tendenser till hur rösterna hamnar så visar det inte alls hur det kommer bli.
Spridningen på rösterna, inte minst mellan blocken, gör att den politiska arenan är lite ”suddig” även direkt efter valet.

Jag tror inte på någon ”segrare” utan bara olika grader av förlorare.
Med lite tur så löser det sig på ett bra sätt.

Nu på slutet har samtliga partier laddat på och dygnen innan lägger sig även media i en hel del.
Det kan ha rört om en del i grytan men troligen inte förskjutit några större mänger mellan blocken.

Vem vet kanske resulterar valresultatet i att jag måste ge mig in i politiken?
Jag får väl kalla det för projekt politik – eller kort och gått #propol 🙂

Nu är det mindre än en vecka kvar… spännande!

Nu när det är mindre än en vecka kvar till val så anser i alla fall jag att det är hög tid att fundera på valarbetet så här långt.
Personligen slås jag av hur sent de stora etablerade partierna började dra upp spelplanen så att väljare kunde ha en aning om vad vi egentligen röstade på.
Dock så är det fortfarande som så att osäkerheten är stor på vad man i praktiken röstar på nu på söndag. Klart är att det är jämt mellan blocken och partierna på ett sätt som gör att det är osäkert i en massa viktiga sakfrågor.

De två uppstickarna SD och F! började tidigt och även om SD tonat ner vissa delar så är vi alla högst medvetna om deras politik och ibland avsaknad av sådan.

Många fnyser åt SD men åter igen vill jag understryka att sådant beteende inte hör hemma i politiken. SD har uppenbart hittat en spelyta som de etablerade partierna inte lyckats adressera.
Detta är helt de etablerade partiernas fel!

Man har helt uppenbart missat, eller än värre ignorerat, ett behov som funnits hos många väljare. Att fnysa åt SD är att fnysa åt dessa väljare vilket i alla fall jag anser vara högtravande och dessutom ett tecken på att man inte respekterar demokratin.
Personligen har jag svårt att förlika mig med SD:s politik så där lär inte få min röst men jag respekterar fortfarande alla som eventuellt anser annorlunda.

F! kanske också lever i ett tomrum som skapats av de andra partierna.
Dock i en mycket mindre utsträckning utan här finns unika sakfrågor och synsätt som tilltalar vissa väljare.
Det är ett mycket mer intellektuellt parti vilket ibland även sätter lite käppar i hjulen. I grund och botten finns det inom F! ett kollektivt tänkande (med individuella tolkningar) som inte alltid är helt förenligt med den praktiska värld vi faktiskt lever i.
F! har dock många kloka idéer även om jag inte alls delar deras uppfattning om hur vissa saker ska lösas.

Vad som imponerar enormt på mig rörande F! är det otroliga engagemang som lagts ned sedan länge inför detta val. Baksidan är att om det nu inte visar sig ge effekt vid valet så är det ganska ”kört” för partiet…

Men varför pratar jag om två partier som jag inte tänker rösta på och inte på de som jag tycker är bra?
Nedanstående bild visar kanske på mitt och många andras problem.

1409111

Diagrammet visar i vilken grad min syn i en sakfråga stämmer med partierna just nu.
Den skarpsynte ser att det inte skiljer mellan M, S, FP, C och SD!
Tillåter man lite felmarginal (<10%) så kan man även inkludera KD och MP.
Så vem ska man rösta på när det ser ut så här i 9 frågor av 10?!

I mitt fall så stryker jag V, F! och MP p.g.a. att deras politik inte stämmer med min. KD diskvalificeras p.g.a. högre makter och SD p.g.a. vissa ideologiska frågor.
Kvar blir alltså S, M, FP och C eller med andra ord nästan hälften av partierna och båda blocken!!!
Dock är 75% av min valbara partier på alliansblocket så det diskar väl S som vill arbeta på ”andra sidan”.