Noaks ark igen…

Min hållning till religion är ganska tydlig.
Jag anser att det är helt acceptabelt för individer att tro vad de vill och de kan även göra det i grupp om det tillför något. Man kan även marknadsföra och förespråka sin syn men det får aldrig handla om att man tvingar någon person.

Det betyder också att jag som otroligt otroende har rätten att ifrågasätta olika religioner.
Den som ofta ligger närmast är kristendomen och även om värdegrunden i denna många gånger är positiv är vissa budskap förvirrande och kanske eventuellt destruktiva.

Men vad var det med Noaks ark nu då?!

Trots att jag intresserat mig mycket för historien om Noaks ark så hade jag missat den uppenbar vinkling som följande illustration lyfter fram…

26731029_584577558555110_6426748280230783580_n

Historien om Noaks ark tas ofta upp tidigt för barn trots att kristna ofta själva påpekar att man till stora delar bör bortse från gamla testamentet. Det tycks finnas en form av dragningskraft kring denna syndaflod som är svår att motstå.

För i botten handlar det om att den älskvärda guden som älskar alla andra i princip dränker nästan allt liv på denna planet.

Noaks ark är full av logiska vurpor, värdegrundproblematik och annat som egentligen gör att varje kristen förläget borde gömma den längst in i mörka hörnet.

Även unga barn ställer frågan om hur det gick för fåglarna och kanske även en och annan fundering kring hur fiskarna och övriga havslevande organismer påverkades?!

Och hur reagerade djuren av att se sin föräldrar, kusiner och barn flyta omkring drunknade i den älskvärda gudens gåva?!

noak

 

Religionsfrihet…

The_Creation_of_AdamJag är övertygad om att jag INTE vet hur allt fungerar i universum.
Naturligtvis är det nyttigt att funderar på hur det eventuellt kan fungera och söka efter svaren när så är möjligt.

Svaren kan sökas via fakta som kan styrkas via empiriska försök eller så kan man utnyttja medvetandets fantastiska egenskaper att hantera icke reella och tidvis abstrakta konstruktioner.

Jag är inte religiös och har svårt att se någon religion som ens kommer i närheten av en plausibel förklaring till allting. Det är inget som vi behöver skämmas för utan vi har väldigt långt kvar får vi hoppas.

Men det betyder inte att jag anser att andra inte får ha en trosuppfattning.
Det betyder inte heller att jag inte anser att de får ha det tillsammans med andra i olika organiserade former.

Men jag behöver inte tycka det är direkt optimalt och det är bara så länge inte det inverkar hämmande på någon annan.  Faktum är att samma mekanismer som skapar det som vi ofta kallar för religionsfrihet ger rättigheten att på olika sätt uttala sig negativt mot olika religioner.

För ”religionsfrihet” har absolut inget med att religioner har någon form av frihet.
Det handlar istället om friheten för en individ att tycka och tro vad man vill.
Religionsfrihet i grundlagen och europakonvetionen är ganska tydliga.

Svenska grundlagen lyfter mycket fram att det handlar om individens rätt att tro på vad den vill och utöva religion precis som att läsa böcker om kommunism.
Den lyfter inte fram religion till någon ”magisk” särställning vilket många tycks tro (eller få oss att tro).

regeringsformenI Regeringsformen hittar man formuleringarna om religion 2 kap 1 § punkt 6.

Egentligen är den i stort sett onödig då den i praktiken täcks in av tidigare punkter.

Dock så förtydligar den att religionen kan utövas tillsammans med andra.

I 2 § så hittar man orden ”religiöst” och ”trossamfund” tillsammans med flertal andra.

 

 

Vart tog religionen vägen?!

cropped-header-1c

De som känner mig vet att jag verkligen brinner för religionsfrågor och teologi.

Jag har under hela mitt vuxna liv förlustat mig i både teori och praktik inom detta intressanta område som jag personligen egentligen ser som ett underområde inom psykologin.

Det är ganska uppenbar idag att de flesta religiösa yttringar är artefakter av hur våra sinnen och medvetande är uppbyggt.

Religious_syms_svgSannolikt är de flesta organiserade religioner väldigt lätta att härleda till kognitiv dissonans även om de även sedan är kompletterade med många lager av politik och andra mer vardagliga företeelser.

Själv är jag inte troende och tycker tidvis att många religiösa yttringar idag är direkt skadliga och samhället därför aktivt bör arbeta mot dessa…

Jag är således inte bara ateist utan antiteist.

Hos mig är dock den egna tanken mycket viktig och jag är tydlig med att ALLA för tänka VAD DE VILL. Problemet uppstår för när några anser att deras tro är mer korrekt än andras och faktiskt försöker hämma alla andras uppfattning.
Och visst inser jag att detta är en otroligt (spännande) balansgång 🙂

Kanske är det just därför jag senaste tiden inte orkat bekymra mig så mycket om religion.
Jag tog till och med bort min blogg om just detta ämne.

Men samtidigt ska ni veta att nästan varje vecka slår jag upp något i Koranen eller Bibeln bara för att få mig ett skratt…

 

Nu ligger jesus och skriker där igen…

#jul2015

krubba1

Då är det åter igen tiden på året då en massa människor får en önskan av att ställa upp ett litet diorama hämtat från en flera tusen år gammal improviserad BB-avdelning.
Det lilla barnen, som tydligen skulle heta Jesus, ligger där i sin lilla säng och skriker precis som många barn gör när de är nyfödda.

Som många vet är jag inte speciellt religiös (utläses: ”absolut INTE religiös”) och därför tyckte jag det var en kul ide att som motvikt placera en trevlig figur (FSM) ibland palmbladen.

Tyvärr tyckte min femåring att det var en dålig ide.

Hon t.o.m. satte sig ned och ritade förbudsskyltar mot dessa typer av varelser.

Visst inser jag att barn är barn men vid fem år har man uppnått en hög grad av fritt tänkande och jag kände mig nog nästan sårad av hennes tilltag.
För att undvika ett högst lokalt religionskrig så gömde jag min lilla egentillverkade varelse i lådan med bra-att-ha-saker.

Tillbaka till svenska och ny religionsblogg!!!

Efter att ha testat (lekt?) lite med att skriva vissa inlägg på engelska så återvänder jag nu till modersmålet svenska igen. Baserar detta beslut mest på besökarstatistiken där nästan alla mina besökare (eller 3) kommer från de skandinaviska länderna och antagligen förstår svenska ganska bra.

En sak som bekymrat mig ganska länge är att jag inser att mina inlägg väldigt ofta handlar om religion.
Det gjorde att bloggen blev ganska tråkig för de som inte är intresserade av det.
De andra (fantastiska) inläggen drunknade så att säga i allt svammel om gudar och högre makter.

Därför har jag nu idag startat upp en helt egen separat blogg om just religion.
Du hittar den på http://religionidag.wordpress.com

(EDIT: Den bloggen blev inte bra (eller så är jag lat) så jag tog bort den 2016-09-28)

I samma veva passade jag på att byta grafiskt tema på denna blogg samt bygga en egen menystruktur för den engelskspråkiga sidorna.

150324_temp

En sund fatwa?!

De som känner mig vet mina låga tankar om att blanda ihop olika filosofier (per definition inte faktabaserad syn), religion (per definition en form av filosofi) med hur vi hanterar styrningen av vårt samhälle.

Styrningen av samhället sker förhoppningsvis till största delen via politik och i övrigt enligt tydligt fastställda (och grundade) faktabaserade principer och inte på godtycke och åsikter.

Många anser tidvis att även politik till stor del vara grundad på ”filosofier” men det är faktiskt i grunden ett helt felaktigt antagande. Politik är och ska vara fakta och de olika avvikelser som finns beror på olika tolkning.

Man ska nämligen aldrig blanda ihop begreppen ”fakta”, ”svar” och ”sanning”…

Faktum är att jag är så ”fundamentalistisk” i min syn att jag tvingas välja bort svenska politiska partier så som feministiskt initiativ, sverigedemokraterna och kristdemokraterna.
Samtliga dessa partier har uppgivit i sin partiprogram och valmanifest delar som i alla fall jag tvingas placera in i kategorin filosofi.

När det gäller islam så är det enligt mig en religion som alla andra och den hör hemma på den filosofiska arenan inte inom politik eller styrning av samhälle. Inte här i Sverige, inte i Europa eller någon annanstans i denna galax!

Nu till morgonkaffet läste jag en artikel i DN om att brittiska imamer utfärdat en fatwa och fördömt ”IS-krigare”.
Jag funderade genast om detta var ett tecken på kloka muslimer eller om det var ytterligare ett tecken på att man via religion försöker styra samhället (fast med annan åsikt).

Jag valde dock den positiva tolkningen eftersom jag vet att det finns så många kloka muslimer.

Nu funderar jag lite smått på om vi kan se samma rakryggade och kloka hållning från några svenska imamer?!

Du kan läsa artikeln här: http://www.dn.se/nyheter/varlden/imamer-utfardar-fatwa-mot-brittiska-is-soldater/